O nama

O nama

Preduzeće Q PRO DOO je osnovano 31.05.2007. godine radi izgradnje stambeno-poslovnog objekta u ul.Vojvođanskih brigada 24-26 u Novom Sadu.

Gradnja je finansirana iz projektnog finansiranja HYPO-ALPE-ADRIA Banke,  po dobijanju odobrenja za izgradnju br. V-351-1475/08 od 26.06.2008. i prijave radova br. V-351-4776/08 od 02.10.2008.

Tehnički prijem objekta je u toku, i podnet je zahtev za upotrebnu dozvolu br. V-351-30126/10 od 17.11.2010. godine.

Pretraga